Söderenergi Panna 1

Söderenergi i Södertälje byter styrsystem på Igelstaverkets Panna 1.

Panna 1 eldas främst med returbränslen. Pannan byggdes 1997 om från pulvereldning till så kallad rostereldning. Det innebär att förbränningsluft tillförs bränslebädden underifrån. Bränslet kommer uppifrån och trycks ned för en ”trappa” tills det att bottenaskan lämnar det sista trappsteget och transporteras ut ur pannan. Den maximala effekten för panna 1 är 85 MW.

Autopro levererar nytt styrsystem ABB 800xA som ersätter befintligt SattLine system. Leveransen är en komplett entreprenad som skall färdigställas under hösten 2019.

  • Share: