SÖDERENERGI AB STURE – Styr o övervakn. FV

Autopro har fått förtroendet att leverera styr- och reglersystem för fjärrvärmedistribution.

Systemleveransen består av ABB’s 800xa med redundanta Aspect/connectivitetsservrar samt Controllers AC800M inklusive FailSafe (PM865 High Integrity)

Projektet ”STURE” har följande målsättning:

 

Med projekt  skall man:

Igelstaverket (IGV)

Kunna styra och övervaka hela fjärrvärmesystemet från befintliga operatörsplatser .

Förbättra övervakningen av hela fjärrvärmesystemet på IGV genom integrering av alla delsystem som hanterar fjärrvärme.

Erhålla en högre driftstillgänglighet på operatörssystem och styrsystem än idag.

Erhålla ett komplett hårdvarubaserat säkerhetssystem för fjärrvärmepumparna som uppfyller dagens normer på säkerhetskrav.

Förbättra möjligheten samreglering med det nya kraftvärmeverket (IKV).

Förbereda för utbyggnad som krävs för samreglering med IKV.

Förbättra möjligheten kommunikation med befintliga styrsystem och IKV.

Säkerställa reservdelar och underhåll på operatörssystem och styrsystem till minst 10 år.

 

Tumba PS (TPS)

Kunna styra och övervaka hela fjärrvärmesystemet från befintliga operatörsplatser på IGV.

Kunna handköra anläggningen lokalt

 

Rönninge PS (RPS)

Kunna styra och övervaka hela fjärrvärmesystemet från befintliga operatörsplatser på IGV.

Kunna handköra anläggningen lokalt

 

Mälarvikens PS (MPS)

Kunna styra och övervaka hela fjärrvärmesystemet från befintliga operatörsplatser på IGV.

Kunna handköra anläggningen lokalt.

 

Anläggningsbeskrivning

Nedan följer en kort presentation av de olika anläggningarna:

Igelstaverket (IGV)

IGV består av 3 hetvattenpannor på 100-120 MW och 1 elpanna på 20 MW.

Hetvattenpannorna P1 eldas med bränslekross och levererar ca 85 MW värme, P2 med torvpulver/tallbeckolja (120 MW) och P3 med returflis (100 MW inkl rökgaskondensering). De 3 pannorna på Igelstaverket styrs och övervakas idag via en blandning av konventionella manövertavlor och regulatorer, ett antal SC200-system samt ett SattLine-system, se teknikbilaga 2.1. Sattlinesystemet består ca 15 SattLine Controllers och 9 operatörsstationer på Igelstaverket samt ytterligare 2 SattLine Controllers och 2 operatörsstationer på övriga anläggningar. Panna 1 och 3 styrs av 2 SattLine Controllers per panna och ytterligare 2 per linje för rökgasrening och yttre bränslehantering. Panna 2 styrs via konventionella pulpetregulatorer och 2 SattCon 200 system för pannan samt 1 SattLine Controller för rökgasreningen och 1 för gemensamma bränslehanteringen. Övriga system som styrs via Sattline är bl.a. vattenrening, kalkberedning, ånggenerator och askhantering. Se även systemskiss teknikbilaga 4.

 

Nya Kraftvärmeverket IKV

Det nya kraftvärmeverkat IKV kommer att bestå av en ny ångpanna på ca 240 MW med en turbin på ca 90 MW. Anläggningen beräknas vara i kommersiell drift hösten 2009.

Anläggningen kommer att styras, regleras och övervakas via ett ABB 800xA-system.

 

Tumba PS (TPS)

Tumba tryckstegringsstation är en befintlig tryckstegringsstation för överföring av värme till/från Södertälje mot Botkyrka/Huddinge och Stockholm. Stationen består av 2 pumpar och ett antal ventiler som styrs av ett nytt 800xA styrsystem.

 

Rönninge PS (RPS)

Rönninge tryckstegringsstation är en ny tryckstegringsstation för överföring av värme till/från Södertälje mot Botkyrka/Huddinge och Stockholm. Stationen består av 2 pumpar och ett antal ventiler som styrs av ett nytt 800xA styrsystem

 

Mälarvikens PS (MPS)

Rönninge tryckstegringsstation är en ny tryckstegringsstation för överföring av värme till/från Fittja mot Stockholm. Stationen består av 2 pumpar och ett antal ventiler som styrs av ett nytt 800xA styrsystem.

  • Share: