SÖDERENERGI AB STURE – Styr o övervakn. FV är nu i full drift

Autopro har fått förtroendet att leverera styr- och reglersystem för fjärrvärmedistribution.
Systemleveransen består av ABB’s 800xa med redundanta Aspect/connectivitetsservrar samt Controllers AC800M inklusive FailSafe (PM865 High Integrity)

Anläggningen är nu övertagen av beställaren efter genomförd provdrift och besiktning.
Driftsättningen påbörjades under sommaren 2008, och har slutförts under hösten, med provdrift i december som final.

  • Share: