Graninge värme AB beställer ABB, 800xA-System för värmepump i Kungsängen
29 november, 2004 Örjan Oskarsson

Graninge värme AB beställer ABB, 800xA-System för värmepump i Kungsängen

Befintlig utrustning på anläggningen är en Advant controller 410 med operatörsstation Advant station 550. Då behovet av fjärrstyrning av anläggningen är stort, har det beslutats att ersätta A
Montage och drifttagning är i full gång på Säbyverket.
26 september, 2004 Örjan Oskarsson

Montage och drifttagning är i full gång på Säbyverket.

Efter en tids arbete med programmering och el-konstruktion för  ombyggnaden var det dags att sätta igång med den handgripliga ombyggnaden. Gemensam del för fjärrvärmenät och stödsystem färdi
Graninge värme moderniserarde styrsystemet på Säbyverket
18 maj, 2004 Örjan Oskarsson

Graninge värme moderniserarde styrsystemet på Säbyverket

Säbyverket var tidigare utrustat med ett Simatic S5-system för all processtyrning. (förutom träpulverbrännare och bränslehantering för PVG12, som var utrustat med ett Simatic S7-system). Samt o
Autopro bygger om luft- och rosterstyrning på Igelstaverket
17 maj, 2004 Örjan Oskarsson

Autopro bygger om luft- och rosterstyrning på Igelstaverket

Söderenergi har beslutat att ersätta det externa systemet för styrning av förbränning på PVG 100. De funktioner som idag ligger utanför pannans styr- och reglersystem, SattLine,  kommer i dett
Nytt system för fjärrstyrning och övervakning i Jakobsberg
31 januari, 2004 Örjan Oskarsson

Nytt system för fjärrstyrning och övervakning i Jakobsberg

Graninge Mälarkraft Värme AB installerar ny utrustning för att kunna fjärrövervaka sina olika anläggningar runt Stockholm. Systemet omfattar initialt, två nybyggda pannor i Kungsängen men är
Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB
15 december, 2003 Örjan Oskarsson

Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen. Projektet är nu snart slutfört och Autopro har medverkat i drifttagningen och intrimningen
Autopro levererar styrning av fjärrvärmepumpar samt ställverksautomation
9 september, 2003 Örjan Oskarsson

Autopro levererar styrning av fjärrvärmepumpar samt ställverksautomation

Beställare är Söderenergi AB och uppdraget är en etapp i ett större projekt med syfte att öka tillgängligheten på det totala fjärrvärmenätet. Den aktuella anläggningen är Huddinge Maskinc
Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB
6 augusti, 2003 Örjan Oskarsson

Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen. Projektet består av Bränslemottagning i tippficka, bränsletransportsystem, två fastbrä