PM7 SCA Lilla Edet driftsatt

​Nytt styrsystem för brännare driftsatt och klart.

Brännarna på denna maskin har konverteras från gasol till naturgas.

ABB levererar styrsystemet som består av ett 800xA coresystem ver 5.1 samt en AC800M Controller (PM865HI)och två operatörspaneler. ABB anlitar Autopro som underleverantör för elkonstruktion, apparatskåpsbygge och programmering av systemen. Autopro levererar även två nya gasramper som ingår i denna leverans.

Brännarstyrningar är utförda i ABB systemet med godkända brännarblock.

Allt enligt tidplan och specifikationer –  Installation, driftsättning, provdrift och prestanda!​

Systemgranskare och besikningsman för denna anläggning är Leif Dahl på SGT.

  • Share: