Nytt operatörssystem

 Autopro levererar Citect SCADA som nytt operatörssytem för Sävsjö Energi.

Systemet knyter samman och gör det möjligt att centralt styra och övervaka anläggningarna, samt möjlighet att via internet koppla upp bärbar dator för den tekniker som har beredskap.

Anläggningarna som idag är anslutna är:

Hantverkaren: Fastbränslepanna med Siemens S7 styrsystem
Lindsdal: Två fastbränslepannor med Mitsubishi Q-system, samt bränslehantering med Mitsubishi A-system.

 

De två anläggningarnas nätverk är sammankopplade via SHDSL modem från Westermo, på befintlig signalkabel.
Kommunikation mellan Hantverkaren och Sävsjö Energi’s kontor går via fiber.

 

Leveransen omfattar Citect SCADA samt en stationär och en bärbar dator för fjärranslutning, nätverksutrustning, SHDSL-modem, portservrar för PLC-kommunikation. Konfigurering och bildbyggnad, installation av system och kommunikationsutrusning samt driftsättning och utbildning.

  • Share: