Nytt system för fjärrstyrning och övervakning i Jakobsberg

Graninge Mälarkraft Värme AB installerar ny utrustning för att kunna fjärrövervaka sina olika anläggningar runt Stockholm. Systemet omfattar initialt, två nybyggda pannor i Kungsängen men är avsett att kunna byggas ut för att ansluta ytterligare produktionsenheter. Huvudkomponenten i utrusningen är en arbetsstation av typ, Dell Precision. I denna dator körs HMI/SCADA-applikationen, Citect. Detta system är installerat […]

Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen. Projektet är nu snart slutfört och Autopro har medverkat i drifttagningen och intrimningen av pannornas styrsystem. Panna 2 Gemensamt elfilter Regleringen av pannorna har visat sig vara mycket stabil och anläggningen manövreras enkelt från Operatörspanelerna. Anläggningen styrs av två SLC […]

Autopro levererar styrning av fjärrvärmepumpar samt ställverksautomation

Beställare är Söderenergi AB och uppdraget är en etapp i ett större projekt med syfte att öka tillgängligheten på det totala fjärrvärmenätet. Den aktuella anläggningen är Huddinge Maskincentral, som efter ombyggnaden kommer att kunna fungera både som spetslastcentral, och som grundlastcentral. Ställverksdelen består av två transformatorer på 24/0.7kV – 3.2MVA samt ett ställverk från AEG […]

Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen. Projektet består av Bränslemottagning i tippficka, bränsletransportsystem, två fastbränslepannor på 3 MW vardera, elektrofilter och askhantering. Styrning av fjärrvärmevatten från pannorna sker via värmeväxlare. Den nya panncentralen kommer att samköras med en elpanna och en värmepump. Autopro utför konstruktion, […]

Styrning av två träpulvereldade, 50 MW hetvattenpannor

Autopro Sverige AB anlitas av Petrokraft AB för att programmera styrutrustningen vid konvertering av gas/oljeeldade pannor för Göteborg Energi. Petrokraft och NCC bygger om Rya värmeverk i Göteborg. Ombyggnaden innebär att de två, gas/oljeeldade, hetvattenpannorna på 50 MW fortsättningsvis kommer att eldas med träpulver/naturgas. Hela projektet omfattar, Bränslemottagning (pellets) med tippficka, lagringssilo och transportörer. Maskinhus […]

Ny aktör inom styr & regler för energibranschen

Autopro Sverige AB, drar igång sin verksamhet som leverantör av systemlösningar och konsulttjänster. Vi hälsar nya och gamla kunder välkomna till våra lokaler i Sisjöns industriområde i Göteborg. Om du vill hälsa på, så ber vi dig kontakta någon av oss för att bestämma ett möte, då vi tillbringar mycket av vår tid hos våra […]