Mölndal energi bygger återkylare till Riskulla KVV.

Mölndal Energi AB har beslutat att komplettera sitt biobränsleeldade kraftvärmeverk med en återkylare för att förlänga driftiden sommartid vid låglast i fjärrvärmenätet och för att öka andelen fullastdrift för elproduktionen vid gynnsamma elpriser sen vår och tidig höst. Riskullaverket består av en hetvattencentral och ett kraftvärmeverk. Hetvattencentralen omfattar en 40 MW fastbränslepanna med rökgaskondensering och en 50 MW oljepanna. Kraftvärmeverket togs i drift hösten 2009 och består av en biobränsle-eldad ångpanna med 70 MW ångeffekt, turbin 24 MW och rökgaskondensering på 20 MW. Fjärrvärmedistributionen sker från hetvattencentralen varför återkylaren också kommer att placeras i anslutning till hetvattencentralen.

Återkylaren kopplas via en mellankrets med glykolblandat vatten mot fjärrvärmekretsen.

Autopro’s åtagande omfattar El, instrument och DCS.

Denna entreprenad omfattar bl.a programmering och bildbyggnad i ABB800xA, el/instrumentkonstruktion, leverans av utrustning, montage och inkoppling.

Entreprenadens huvudsakliga omfattning är:

– Programmering och bildbyggnad i ABB 800xA, leverans av styrsystem hårdvara som skall anslutas till befintliga servrar (med befintlig anläggning i drift med full produktion).

– El och instrumentkonstruktion. Montage, installation och inkoppling av fältinstrumentering

– Anslutning och inkoppling av motorer och FRO

– Provning

  • Share: