Modernisering av hjälpsystem

 Autopro levererar styr- och reglersystem för hjälpsystem.

Systemen för oljelagring och oljetransport samt kylvatten är de sista delsystemen (förutom PVG200) som fortfarande styrs från pulpet i kontrollrummet, som det byggdes 1982.

Panelmonterad (pulpet) instrument, regulatorer och manöverutrustning ersätts nu av ett ABB 800M styrsystem som integreras i befintligt 800xA system.

Projektet omfattar förutom leverans av hårdvara även konstruktion/dokumentation, programmering/bildbyggnad och driftsättning.

Bilder på befintligt system:

  • Share: