Luleå Energi – HVC2

Autopro har tecknat kontrakt med Luleå Energi avseende leverans av nytt styr- och säkerhetssystem för HVC2 Aronstorp. I leveransen ingår ett ABB, 800xA-system med en redundant PM867-controller och 6 stycken lokala operatörsplatser, samt komplett programmering och driftsättning. Systemet skall även kommunicera med befintligt iFix SCADA-system. Anläggningen består i huvudsak av två pannor. En panna med olja/koksgas/blandgas samt en oljeeldad panna. Systemet hanterar även hjälpsystem och kringutrustning. Driftsättning sker under sommaren 2019.

Foto: Google

  • Share: