Karlskrona moderniserar

BLS KARLSKRONA Byggnad 02-35
BYTE AV STYRUTRUSTNING FÖR OLJEPANNA 1 och 2

Autopro har fått uppdraget att modernisera styrutrustning på två pannor.

Landstinget Blekinge, Sjukhuset i Karlskronas värme och ångproduktionsanläggning består bland annat av två stycken ångpannor på 4,65 respektive 7,0 MW ångproduktion. Dessa två pannor utnyttjas i huvudsak som reservpannor. Då befintlig styr och övervakningssystem har uppnått sin livslängd avses detta att utbytas i sin helhet så att modern funktionalitet uppnås samt att samtliga nuvarande myndighetskrav uppfylls. Moderniseringen skall även innebära att prestanda för kapacitet och miljö kan förbättras.

Projektet omfattar i huvudsak:

• Nya automatikskåp
• Konstruktion
• Programmering
• Styrsystem, Autopro BOX (Siemens S7-300 Failsafe)
• Operatörspaneler
• Montage
• Idrifttagning
• Dokumentation
• Säkerhetsvakter mm.

  • Share: