IPS, SIL i praktiken

 Autopro deltar i arbetet med att ta fram riktlinjer för funktionssäkerhet.

IPS har startat ett arbete med att ta fram en handbok för ”SIL i praktiken”, som skall omfatta hela processen från riskanalys till periodisk kontroll av funktioner. Autopro deltar i arbetet med att utforma riktlinjer för programmering och verifiering av säkerhetsfunktioner (SIF) och system (SIS).

Vill du veta mer om detta kontakta Blenda Weibull på IPS.

  • Share: