Högdalenverkets panna 2 och 4, nu med styrning från Autopro.

Petrokraft och Petromiljö är underlevererantörer till nya panna 4 på Högdalenverket. Utrustningen som levereras är två stycken pressluftbrännare och SNCR, för reduktion av kväveoxider. Båda Petroföretagen väljer Autopro som leverantör av mjukvara.

Styrutrustningen är ABB AC800M som via en OPC-server är kopplade till operatörssystemet FIX. Parallellt med drifttagningen av panna 4 sker även ombyggnad av panna 1, 2 och 3, där Petrokraft levererar nya oljebrännare, som programmeras av Autopro. Totalt innefattar programmeringen fem stycken controllers och fyra stycken lokala HMI av typen Process Panel.

  • Share: