Graninge värme moderniserarde styrsystemet på Säbyverket

Säbyverket var tidigare utrustat med ett Simatic S5-system för all processtyrning. (förutom träpulverbrännare och bränslehantering för PVG12, som var utrustat med ett Simatic S7-system). Samt operatörssystem Simatic WinCC (ver 4).

Det befintliga Simatic S5-systemet (ett system för tre pannor och gemensam del) ersattes med tre Simatic S7-system. Alla I/O byttes ut till ET200M profibusnoder med serie 300 I/O-kort.

Ett system för gemensam del (fjärrvärmenät, kommunikation mm.)

Ett system för panna PVG11.

Ett system för panna PVG13.

Funktioner för panna PVG12 lades in i befintligt S7-system för brännare och bränslehantering.

Det befintliga operatörssystemet Simatic WinCC uppgraderades till senaste version (ver 6), samt utrustades med nya datorer och bildskärmar.

Simatic S7-300
Simatic ET-200
Simatic WinCC

  • Share: