Graninge värme AB beställer ABB, 800xA-System för värmepump i Kungsängen

Befintlig utrustning på anläggningen är en Advant controller 410 med operatörsstation Advant station 550. Då behovet av fjärrstyrning av anläggningen är stort, har det beslutats att ersätta AS550 med 800xA.

Med denna ombyggnad ersätts den gamla, UNIX baserade, operatörsmiljön med modern teknik i senaste utförande och samtliga funktioner i anläggningen kommer att kunna manövreras och övervakas från Graninge Värme’s huvudanläggning i Jakobsberg.

  • Share: