Göteborg energi, fjärrkyla på Rosenlundsverket.

Avväxling älvvatten

Projektet omfattar i huvudsak värmeväxlare och pumpar till en mellanvärmekrets för att växla av älvvatten till befintliga kylmaskiner på Rosenlund.

Autopro har utfört programmeringen för utrustningens styrsystem som är av typen, ABB 800xA.

Systemet är nu driftsatt och levererar fjärrkyla till kunderna​.

Mer info om fjärrkyla.

Broschyr Göteborg Energi Fjärrkyla

  • Share: