Fortum Värtaverket Panna 14

Autopro levererar nytt styrsystem.

AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, har beställt utbyte av befintligt styrsystem för Panna 14 på Värtaverket. Det gamla ”Moboview-systemet” skall ersättas med ABB’s 800xA, systemet består av en PM865 HI-CPU, (som även kan hantera de SIL-klassade säkerhetsfunktioner som krävs).

Den nya CPU’n skall integreras i befintligt system, som även utökas med två nya operatörsplatser.

Systemet skall även kommunicera med ett antal undersystem, Simatic/Mitsubishi/Beckhoff via Profibus DP.

Projektet kommer att genomföras under hösten, med planerad provdrift i november 2009.

  • Share: