Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen.

Projektet består av Bränslemottagning i tippficka, bränsletransportsystem, två fastbränslepannor på 3 MW vardera, elektrofilter och askhantering.

Styrning av fjärrvärmevatten från pannorna sker via värmeväxlare.
Den nya panncentralen kommer att samköras med en elpanna och en värmepump.

Autopro utför konstruktion, dokumentation och idrifttagning av styrutrustningen.
I åtagandet ingår även leverans av ställverk, styrsystem och operatörspaneler.

Anläggningen är under uppförande och skall köras igång under 2003.

  • Share: