Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar
Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen.

Projektet är nu snart slutfört och Autopro har medverkat i drifttagningen och intrimningen
av pannornas styrsystem.

Panna 2

Gemensamt elfilter

Regleringen av pannorna har visat sig vara mycket stabil och anläggningen manövreras enkelt från Operatörspanelerna.

Anläggningen styrs av två SLC 05/5

Frekvensomformare från ABB

  • Share: