Eon uppgraderar systemen på Säbyverket.

 Autopro har fått fortsatt förtroende på Säbyverket.

Säbyverkets styr och övervakningssystem består av en WinCC server och två operatörsklienter, samt ett flertal S7-300 och 400 system. Dessa skall uppgraderas till senaste tillgängliga mjukvaruversioner av WinCC och Step7. Dessutom byts befintlig datorhårdvara ut till nya servrar och operatörsstationer baserade på VMware och Win7/2008.

De nya datorerna kommer att driftsättas under aug-september.

  • Share: