Eon bygger ny biooljecentral i Åkersberga

Autopro levererar styrutrustning och programmering.

Anläggningen omfattar en mobil panncentral på 6 MW som konverterats för eldning av bioolja. Befintligt apparatskåp har utrustats med Mitsubishi FX3U PLC och  Honeywell Eldningsautomatik. Kommunikation mellan systemen och frekvensomformare sker över profibus, modbus och ethernet. Anläggningen övervakas lokalt och via fjärruppkoppling från en Beijer operatörspanel som även sänder ut klartextlarmer via Pheidippides.

  • Share: