Dalkia moderniserar för Borås Energi och miljö

Autopro levererar brännarstyrningar BOX.

Dalkia som ansvarar för drift och underhåll, moderniserar två pannor i Hulta (olja) och två pannor i Bäckeskog (gas/olja). Byte av brännarstyrningar till Autopro – BOX, görs för att säkerställa tillgängligheten på dessa topplastcentraler inför kommande eldningssäsong.

Dessa anläggningar var tidigare utrustade med äldre brännarstyrningar av typ PETROKRAFT – Petropilot samt Landis&Gyr – LEC1.

  • Share: