Byte av styrsystem för Panna 3 på Igelstaverket

 ​Autopro levererar styr- och reglersystem.

Söderenergi AB levererar fjärrvärme till Södertälje, Botkyrka och Huddinge kommuner som tillsammans har ett effektbehov på ca 670 MW. Anläggningen i Södertälje består av två delar IKV (nya kraftvärmeverket och IGV (hetvattencentralen). IGV består av 3 hetvattenpannor på 100-120 MW och 1 elpanna på 20 MW. Panna 3 har byggts om sedan installationen i början på 1980-talet och styr/övervakas numera från SattLine –system men styrsystemet börjar bli föråldrat och önskan finns att få in operatörssnittet i ABB 800xA och därmed in i ABB 800xA’s MI-system. Vidare önskar man få en säkrare styrning och övervakning av brännarnas säkerhetssystem.

Leveransen omfattar att byta ut och bygga om styr- och reglersystem för panna 3 på IGV, inklusive komplett MSR (Mät, Styr- och reglering), nya styrsystem, operatörssystem, samt nytt säkerhetssystem för panna och brännare.

Brännare (BMS), samt säkerhetsfunktioner programmeras i en PM865HI controller där Autopro’s godkända brännarblock ABC används. Pannans övriga funktioner, BPCS, programmeras i standard AC800M controller.

Projektet omfattar förutom leverans av hårdvara även konstruktion/dokumentation, programmering/bildbyggnad och driftsättning.​

Panna 3 byggdes om för att passa mera fuktiga bränslen som returflis. Här har man använt fluidbäddsteknik dvs att botten på pannan fylls med varm sand som bubblar när förbränningsluft tillförs underifrån. I bädden matas bränsle fram från sidorna. Den värme som finns lagrad i sanden förångar fukt mycket snabbt – bäddens normaltemperatur är cirka 850 grader C.Panna 3 försågs också med rökgaskondensering. Pannans maximala effekt är 80 MW och med rökgaskondenseringen tillförs ytterligare 20 MW. 

Läs mer hos Söderenergi

  • Share: