Brista byter säkerhetssystem för122MW fliseldad panna

​Autopro har fått förtroendet att leverera ett nytt säkerhetssystem för en fliseldad panna vid Brista Kraftvärmeverk.

Befintligt säkerhetssystem är av typ Siemens S5-115F med dubblerade CPU’er, I/O & reläer. Då detta har blivit föråldrat, har det blivit svårt att få tag på reservdelar.​

Det nya säkerhetssystemet är av fabrikat ABB, med redundanta, felsäkra CPU’er av typ PM865. Detta skall integreras med befintligt 800xA.

I vårt åtagande ingår även att byta ut reläer mot säkerhetsreläer, samt komplettera 4-20mA signaler med SIL-klassade skiljeförstärkare.​

Upphandlingen skedde i tuff konkurrens där Autopro hade det förmånligaste anbudet med avseende på pris, referenser & serviceorganisation!

  • Share: