Brännarsäkerhet för sodapanna

I samband med brännarbyte och omställning från fossilolja till tallolja, byts även säkerhetssystemet för brännarna ut.

Autopro har anlitats för att leverera hård- och mjukvara för de 4 startbrännare och 2 lastbrännare som berörs.

Systemet är baserat på ABB 800xA med AC800HI, och kommunicerar med befintligt ABB AC450, DSC-system, för operatörsfunktioner och övervakning.

Kommunikationen sker över Masterbus 300.

Systemet bestyckas även med 3 stycken operatörspaneler för lokal manöver och övervakning.

Brännarstyrningen baseras på Autopro’s egenutvecklade och typgodkända bibliotek för brännarsäkerhet till 800xA

Biblioteket är väl beprövat i fler än 100 brännaristallationer i varierande applikationer, och är även valt som föredragen lösning, av några av de stora värmeproducenterna i Sverige.

Driftsättning sker under hösten 2023

  • Share: