Borås Energi och miljö

Autopro levererar apparatskåp.

Borås energi och miljö bygger en fjärrvärmeledning till Dalsjöfors (10 km). Värmen till Dalsjöfors kommer att överföras från centrala nätet i Borås, till ledningen, via en värmeväxlarstation. Autopro har levererat apparatskåpet för styrning av centralen.

  • Share: