Borås Energi och miljö byter styrsystem i Fristad

Autopro har fått förtroendet att leverera system. 

Allmänt:

Anläggningen är en närvärmecentral med ett lokalt fjärrvärmenät.
Anläggningen består av två oljepannor på 2,5 MWv vardera, två biopannor (briketter) på 2,5 MWv vardera och två pelletspannor på 0,54 MWv vardera.
Anläggningen är belägen vid Fristads folkhögskola.

Bytet av styrsystemet avser att minimera oljeförbrukningen, optimera lastfördelningen mellan pannorna och kunna få övervakning av anläggningen från kontrollrummet vid Ryaverket Borås.

Befintliga pannstyrningar med bränslehantering ska återskapas (med eventuella förbättringar) i nytt styrsystem.

Säkerhetsfunktioner ska lämnas orörda med befintlig utrustning.

Eftersom värmevärdet per volymdel bränsle varierar kraftigt mellan olika leveranser kompletteras styrningen med automatisk volymdoseringsanpassning så att pannans kapacitet för det aktuella bränslet utnyttjas maximalt. HP3 förses med en fungerande O2-mätare.

Övrig styrning av fjärrvärmetemperatur, differenstryck och prioritering mellan pannorna programeras i nytt styrsystem så att värmeleverans till kund kan upprätthållas med stabil drift till lägstaproduktionskostnad i alla driftfall. Anbudet ska innehålla förslag till funktionslogik som gör att ovan nämnda krav nås.

Prioritet baslast är HP3 eller HP4 brikettpannor, MH1 HP1, MH1 HP2 pelletspannor, HP1, HP2 oljepannor.​

Nytt styrsystem

Styrsystemet kommer att byggas med två SIMATIC S7-317 med kommunikation mellan sig med individuell möjlighet att förse fjärrvärmenätet med värme. Uppdelningen av pannorna är; en biopanna, en oljepanna, en pelletspanna och en fjärrvärmepump per system. Gemensamma funktioner dubbleras och finns i båda systemen.

Operatörsmiljö

En operatörsstation med ABB Compact HMI (800xA) installeras i panncentralen som ger fullständig överblick med bilder och larmhantering och kontroll på hela processen.

Styrsystemet ska kommunicera/kopplas ihop via fiber till överordnat system Cactus i kontrollrummet på Ryaverket Borås. Signalutbyte sker via OPC.

Driftsättning

Projektet kommer att driftsättas under våren 2014

Fristad fjärrvärmenät

  • Share: