Avesta – PC Saxen

Omgyggnad av brännare och brännarstyrning på panncentralen Saxen.

Autopro har fått uppdraget att modernisera brännare och brännarstyrning på två pannor.​

• Ombyggnad brännare, tänbrännare och oljekoppel

• Nya automatikskåp

• Montage

• Styrsystem, Autopro BOX (Siemens 315F 2DP)

• Operatörspanel

• Programmering

• Konstruktion

• Idrifttagning

• Dokumentation

• Säkerhetsvakter mm.

Brännare före ombyggnad:

  • Share: