Autopro utför projektledning och ”engineering”  för ett antal SNCR projekt

Petromiljö, som är en ledande leverantör av utrustning för reduktion av kväveoxider från förbränningsanläggningar, har fått beställningar på ett stort antal  anläggningar som skall levereras under 2005. För att klara denna stora mängd uppdrag har Petromiljö anlitat Autopro för att bistå och förstärka deras egen ingenjörsavdelning.

SNCR-tekniken bygger på injektion av reduktionsmedel i eldstaden och effektiviteten är avhängig av flera parametrar.

Petromiljö’s system löser denna uppgift genom egenutvecklade injektorer i flera nivåer med avancerad receptstyrning.

Systemet är moduluppbyggt vilket medför enkel anpassning till många typer av förbränningsanläggningar.

För mer information se: Petromiljö

  • Share: