Autopro levererar styrning av fjärrvärmepumpar samt ställverksautomation

Beställare är Söderenergi AB och uppdraget är en etapp i ett större projekt med syfte att öka tillgängligheten på det totala fjärrvärmenätet.

Den aktuella anläggningen är Huddinge Maskincentral, som efter ombyggnaden kommer att kunna fungera både som spetslastcentral, och som grundlastcentral.

Ställverksdelen består av två transformatorer på 24/0.7kV – 3.2MVA samt ett ställverk från AEG bestående av totalt 15 golvskåp.
Fjärrvärmepumparna som skall styras är två stycken likadana pumpar som vardera kan förse nätet med en fjärrvärmeeffekt på 150 MW.
Pumparnas motorer på 500 kW är försedda med frekvensomformare.
Styrningen av frekvensomformarna är utförd med upp- och nedrampningsautomatik, samt val av första och andra pump för att in- och urkoppling skall ske stötfritt.

Autopro´s del i projektet består i att utföra komplett styrning för
utrustningen i befintligt SattLine-system. Autopro levererar även apparatskåp,
komplett med distribuerade I/O.

  • Share: