Autopro i Sellihca leverantörsregister

Vårt företag är kvalificerad leverantör i Sellihca – energi- och försörjningssektorns leverantörsregister i Norden.​

Om Sellihca

Sellihca kvalificeringssystem och leverantörsregister är ett unikt samarbete mellan ledande nordiska energi-/försörjningssektororganisationer. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Sellihca drivs på uppdrag av de deltagande organisationerna av Achilles. Läs mer på www.achilles.com/se/sellihca.

Om Achilles

Achilles identifierar, utvärderar och bevakar leverantörer på uppdrag av inköpande organisationer världen över. Achilles bygger upp och stödjer relationen mellan inköpare och leverantörer inom många industrisektorer och skapar på så sätt unika och värdefulla globala nätverk. Huvudverksamheten i Norden är att på uppdrag av ett stort antal företag driva fyra branschgemensamma prekvalificeringssystem och leverantörsregister för transport-, energi-, bygg- och oljebranschen.

Achilles tjänster för hållbara inköp och upphandlingar skapar både möjligheter för företag och reducerar risker i leverantörskedjan. Läs mer på www.achilles.se.

  • Share: