2017 går mot sitt slut.

Snart är även detta år tillända. Vi vill passa på att tacka kunder och leverantörer för ett gott samarbete under året, och ser fram emot 2018 med tillförsikt.​ Autopro har under det gångna året jobbat med en blandning av entrprenader och konsultuppdrag för våra kunder bland annat: Renova AB: Nytt säkerhetssystem för Panna 1 på Sävenäs. Stenvalls Trä: Nytt styrsystem för 15 MW fastbränslepanna. Göteborg Energi […]

Stenvalls Trä AB byter styrsystem på Lövholmen

​Autopro har fått förtroendet att leverera komplett nytt styrsystem och operatörssystem till sågverkets 15MW fastbränslepanna. Systemet består av Simatic S7-300F styrsystem inklusive felsäkert sysem för pannans säkerhetsfunktioner samt ett ABB Compact HMI 800 som oeratörssystem.​ Projektet utfördes under sommaren-hösten 2017.

Renova AB byter säkerhetssystem på P1

​Autopro har fått förtroendet att konstruera programmera och driftsätta nytt säkerhetssystem på Panna 1 på Renovas avfallsförbränning på Sävenäs i Göteborg. Det nya systemet är ABB 800xA (PM865HI) som kommunicerar med SattLine som används som driftens operatörsinterface. Projektet utfördes under våren-sommaren 2017. ​

Nytt Styrsystem för Gropugn 58 på Sandvik

​Som underleverantör till AGA levererar Autopro styr- och säkerhetssystem i 800xA, PM865HI. Autopro levererar styr-, regler-, och säkerhetssystem för Gropugn 58. Vår leverans består i huvudsak av: Elkonstruktion, inklusive rivnings och installationsunderlag Programmering av styr/säkerhets-system Leverans av apparatskåp innehållande styr/säkerhets-system. Driftsättning Läs mer om AGA.

Fortum Hammarby värmeverk Gemensamt

​Som underleverantör till Sweco levererar Autopro nytt säkerhetssystem. AB Fortum Värme samägt med Stockholms Stad, byter ut befintligt styrsystem för Hammarbyverkets gemensamma funktioner. Projekt Byte styrsystem VV Gemensamt Hammarby: Värmeverket i Hammarby driftsattes första gången i mitten av 1980-talet och nuvarande utrustning är till största delen kvar från originalinstallationen, vilket alltså betyder att utrustningen nu […]

Pann- och brännarstyrning till Söderhamn Nära Panna 5

​Autopro levererar pann- och brännarstyrning baserat på en CPU av typ PM856. Denna integreras till befintligt 800xA system. För brännarstyrning använder vi oss av eldningsautomat av fabrikat Honeywell, typ EC7850. Projektet omfattar leverans av hårdvara, konstruktion, programmering och driftsättning.

Södra Cell Mörrum Brännarstyrning i ABB 800xA för 6st brännare

​Som underleverantör till Vamet och ABB Pulp&Paper, levererar Autopro brännarstyrning.​ Leveransen omfattar programmering av brännarstyrning 6st startbrännare till sodapanna. Applikationen baseras på brännarblocket ABC i ABB PM865HI, System 800xA, samt operatörspaneler av typ PP877. Lösningen integreras i befintligt 800xA system. Läs mer Södra cell Mörrum.