ABB Pulp and Paper levererar nytt styrsystem för brännare på Mesaugnar

​Styrsystem för brännare på mesaugn 1,2,3 på Korsnäs bruk i Gävle skall moderniseras och ersättas av en AC800M Controller (PM865HI) och tre operatörspaneler.

Det nya styrsystemet kommer att integreras i befintligt 800xA system.

Autopro har som underleverantör till ABB fått förtroendet att leverera apparatskåp, konstruktion och applikations programvara till systemet. Systemet omfattar brännarstyrning och säkerhetssystem för tre mesaugnar med en brännare per ugn. Brännarna eldas med tallbecksolja och metanol.

Brännarstyrningar skall utföras i ABB systemet med godkända brännarblock.

Driftsättning av den första ombyggda ugnen skall ske i vår under V17.

Vill du veta mer om mesaugnar klicka här.

  • Share: