ABB Hyltebruk – Brännarstyrning för bäddlansar

Brännarstyrning för bäddlansar på Hyltebruk

ABB anlitar Autopro för att programmera säkerhetsfunktioner för nya bäddlansar i Hyltebruks CFB-panna, P4. Bäddlansarna på 2x7MW, är av fabrikat clean flame och säkerhetsprogramet utförs i en befintlig Siemens S7-414FH. Ombyggnaden kommer att medföra minskad oljeförbrukning, snabbare övergång till fastbränsleeldning vid uppstart och säkrare funktion för att uppfylla temperaturkravet i avfallsdirektivet vid förbränning av slam.

  • Share: