Valmet – Billingsfors Bruk

Valmet AB, har beställt ny BMS/säkerhetsutrustning för sodapannan på Billingsfors Bruk. Systemet som är baserat på ABB 800xA PM867 HI. Hanterar oljebrännare, luteldning, pannsäkerhet och nödtömning. Driftsättning sker under sommaren 2019.

Söderenergi Panna 1

Söderenergi i Södertälje byter styrsystem på Igelstaverkets Panna 1. Panna 1 eldas främst med returbränslen. Pannan byggdes 1997 om från pulvereldning till så kallad rostereldning. Det innebär att förbränningsluft tillförs bränslebädden underifrån. Bränslet kommer uppifrån och trycks ned för en ”trappa” tills det att bottenaskan lämnar det sista trappsteget och transporteras ut ur pannan. Den […]

Luleå Energi – HVC2

Autopro har tecknat kontrakt med Luleå Energi avseende leverans av nytt styr- och säkerhetssystem för HVC2 Aronstorp. I leveransen ingår ett ABB, 800xA-system med en redundant PM867-controller och 6 stycken lokala operatörsplatser, samt komplett programmering och driftsättning. Systemet skall även kommunicera med befintligt iFix SCADA-system. Anläggningen består i huvudsak av två pannor. En panna med […]

Vallviks Bruk

Valmet AB, har beställt ny BMS/säkerhetsutrustning för sodapannan på Vallviks Bruk. Systemet, som är baserat på ABB, 800xA, hanterar oljebrännare, luteldning och svaggassystem. Driftsättning sker under hösten 2018.

Värmepumpar Renova

Renova byter ut värmepumpar på sin anläggning för avfallsförbränning i Göteborg. Danska SEG A/S levererar fyra nya absorptionsvärmepumpar som ersätter äldre maskiner av samma typ. Två maskiner levererades och driftsattes under sommaren 2018 och två kommer att levereras och driftsättas sommaren 2019. Autopro har fått förtroendet att leverera styrsystem till dessa maskiner. Systemet består av […]

Stockholm Exergi – Farsta värmeverk

Stockholm Exergi, f.d Fortum bygger en  ny panna i Farsta värmeverk. Farsta Värmeverk är en reservanläggning som ser till att hela Farsta kan ha det varmt och skönt även när det är riktigt kallt ute eller om en ordinarie värmeanläggning har problem. Den används alltså bara några dagar per år, vissa år inte alls. Men […]