Karlskrona moderniserar

BLS KARLSKRONA Byggnad 02-35​ BYTE AV STYRUTRUSTNING FÖR OLJEPANNA 1 och 2​ Autopro har fått uppdraget att modernisera styrutrustning på två pannor. Landstinget Blekinge, Sjukhuset i Karlskronas värme och ångproduktionsanläggning består bland annat av två stycken ångpannor på 4,65 respektive 7,0 MW ångproduktion. Dessa två pannor utnyttjas i huvudsak som reservpannor. Då befintlig styr och […]

ABB Pulp and Paper levererar nytt styrsystem för brännare på Mesaugnar

​Styrsystem för brännare på mesaugn 1,2,3 på Korsnäs bruk i Gävle skall moderniseras och ersättas av en AC800M Controller (PM865HI) och tre operatörspaneler. Det nya styrsystemet kommer att integreras i befintligt 800xA system. Autopro har som underleverantör till ABB fått förtroendet att leverera apparatskåp, konstruktion och applikations programvara till systemet. Systemet omfattar brännarstyrning och säkerhetssystem för tre mesaugnar med en brännare per ugn. Brännarna eldas […]