Avesta – PC Saxen

Omgyggnad av brännare och brännarstyrning på panncentralen Saxen. Autopro har fått uppdraget att modernisera brännare och brännarstyrning på två pannor.​ • Ombyggnad brännare, tänbrännare och oljekoppel • Nya automatikskåp • Montage • Styrsystem, Autopro BOX (Siemens 315F 2DP) • Operatörspanel • Programmering • Konstruktion • Idrifttagning • Dokumentation • Säkerhetsvakter mm. ​ Brännare före ombyggnad: