Göteborg energi, fjärrkyla på Rosenlundsverket

​Fortsatta arbeten på produktionsanläggningen för fjärrkyla. Autopro har under våren och fram tills nu utfört programmeringen för utrustningens styrsystem som är av typen, ABB 800xA. Denna etapp omfattar i huvudsak tre nya absorbtionskylmaskiner av märket York, kyleffekten är på drygt 3MW vardera. Etappen är nu driftsatt och levererar kyla till fjärrkylanätet, som försörjer de centrala delarna av […]

Södra Timber, Ramkvilla

Autopro har fått förtroendet att leverera programmering och driftsättning av nytt säkerhetssystem för sågen i Ramkvilla. Säkerhetssystemet består av 12st Jokab Pluto samt en S7-300. Autopro har dessutom levererat ett Citect SCADA system för manöver övervakning och larmhantering.

Förnyade ramavtal

Autopro har under våren fått förnyat förtroende i form av ramtal med både Söderenergi och Göteborg Energi. Vi är glada för båda dessa som är offentliga upphandlingar i hård konkurrens.

ABB Pulp&Paper, SCA Lilla Edet

ABB Pulp and Paper levererar nytt styrsystem för brännare på PM7-8, på pappersbruket i Lilla Edet. Brännarna på dessa maskiner skall konverteras från gasol till naturgas ABB levererar styrsystemet som består av ett 800xA coresystem ver 5.1 samt en AC800M Controller (PM865HI)och två operatörspaneler. ABB anlitar Autopro som underleverantör för elkonstruktion, apparatskåpsbygge och programmering av systemen. Autopro levererar även två nya gasramper som ingår […]

Bio energisystem i norden AB

Elverum Energi AS i Norge Bio energisystem i norden AB levererar ny panna till Elverum Energi och anlitar Autopro för programmering av styrsystem och operatörspanel. Mitsubishi Q-system samt Beijer panel. Läs mer om anläggningen här…..

Ytterligare BOX-leveranser

Under våren har fllera BOX-leveranser beställts, bland annat till Fortifikationsverket Muskö och Värmevärden i Avesta. Det är roligt att se att marknaden har fått upp ögonen för denna produkt som är en standardiserad lösning som ger kunden ett stort mervärde funktionell, samtidigt som det är lätt att anpassa för anläggningsspecifika lösningar.

Eon uppgraderar systemen på Säbyverket.

 Autopro har fått fortsatt förtroende på Säbyverket. Säbyverkets styr och övervakningssystem består av en WinCC server och två operatörsklienter, samt ett flertal S7-300 och 400 system. Dessa skall uppgraderas till senaste tillgängliga mjukvaruversioner av WinCC och Step7. Dessutom byts befintlig datorhårdvara ut till nya servrar och operatörsstationer baserade på VMware och Win7/2008. De nya datorerna kommer att driftsättas under aug-september.