Ombyggnad av bränslemottagning på Draken

Autopro har fått förtroendet att bygga om bräslemottagningen på Kalmar Energi’s anläggning Draken i Kalmar. Projektet omfattar ombyggnad av befintlig tippficka, mottagning och lossning för Walkingfloor bilar. Syftet med projektet är att effektivisera bränslehanteringen. Leverans i januari 2011. Projektledare är Ingemar Christensson Se Walking floor på YouTube

Sävsjö, Träbränsle AB

Autopro levererar maskinutrusning för bränslehantering. Vi har fått förtroendet att leverera ny maskinutrustning inklusive spånficka för biobränsle hantering. Leverans Januari 2011

IPS, SIL i praktiken

 Autopro deltar i arbetet med att ta fram riktlinjer för funktionssäkerhet. IPS har startat ett arbete med att ta fram en handbok för ”SIL i praktiken”, som skall omfatta hela processen från riskanalys till periodisk kontroll av funktioner. Autopro deltar i arbetet med att utforma riktlinjer för programmering och verifiering av säkerhetsfunktioner (SIF) och system (SIS). Vill […]