Göteborg energi bygger vidare på fjärrkyla, Rosenlundsverket.

Projekt ”Tillgänglighet” (Etapp2,5)  för produktionsanläggningen genomförs under våren/sommaren 2009. Autopro utför programmeringen för utrustningens styrsystem som är av typen, ABB 800xA. Anläggningen som arbetar med frikyla från Göta älv samt kompressorkylmaskiner,och absorptionskylmaskiner, kommer i detta projekt att kompletteras med processutrustning funktioner för att öka tillgängligheten på anläggningen. Se även information på Göteborg Energis hemsida.