Säbyverket, konverterar PVG12 till bioolja

Autopro levererar pumputrustning och programmering. Eon Värme AB uppgraderar Panna 12 på Säbyverket i Jakobsberg, för att, utöver eldningsolja och träpulver, nu även kunna elda bioolja. Styrningen av brännarna är utförd så att samtidig eldning av träpulver och bioolja skall vara möjlig. Detta innebär att effekten vid bioeldning kan ökas och att brännarna kan startas utan […]