Styrsystembyte i Värmepumpanläggning, Slammertorp

Autopro har bytt ut Simatic S5 mot S7-400 i  en av Eon’s fjärrvärmecentraler i Järfälla. Systemet styr två fjärrvärmepumpar med ventiler för distribution av ca. 50 MW värme från två värmepumpar, och omfattar även en ny, snabbare kommunikationslänk av typen, SHDSL på 584 kbit, till huvudanläggningen på Säbyverket.

Ny styrning till Almondys tårtfabrik

När maskinlinje-leverantören Straight-o-matic bygger om produktionslinjen för mandeltårtor fixar Autopro styrprogrammet. Ombyggnaden som syftar till att minska spillet, består huvudsakligen i en ny tårthiss och arksättare. Arbetet utfördes under sommaren och anläggningen är nu intrimmad och i full produktion. Låt det väl smaka.

Projektledning vid byte av konvektionsdel på P1, Draken.

Autopro står för projekt-  och montageledningen när Kalmar Energi Värme AB bygger om, sin pulvereldade, Panna 1: Den gamla konstruktionen, som var anpassad för oljeeldning, var lite trång i rökgasvägarna när det skulle eldas träpulver. Nu, med en ny konvektionsdel, skall dessa problem vara lösta. Projektet omfattade även en ny ekonomiser vilket, tillsammans med de […]