Högdalenverkets panna 2 och 4, nu med styrning från Autopro.

Petrokraft och Petromiljö är underlevererantörer till nya panna 4 på Högdalenverket. Utrustningen som levereras är två stycken pressluftbrännare och SNCR, för reduktion av kväveoxider. Båda Petroföretagen väljer Autopro som leverantör av mjukvara. Styrutrustningen är ABB AC800M som via en OPC-server är kopplade till operatörssystemet FIX. Parallellt med drifttagningen av panna 4 sker även ombyggnad av […]

Graninge värme AB beställer ABB, 800xA-System för värmepump i Kungsängen

Befintlig utrustning på anläggningen är en Advant controller 410 med operatörsstation Advant station 550. Då behovet av fjärrstyrning av anläggningen är stort, har det beslutats att ersätta AS550 med 800xA. Med denna ombyggnad ersätts den gamla, UNIX baserade, operatörsmiljön med modern teknik i senaste utförande och samtliga funktioner i anläggningen kommer att kunna manövreras och […]