Fastbränsleprojekt för Graninge Mälarkraft Värme AB

Petro ETT AB bygger nya pannor i Kungsängen och anlitar Autopro Sverige AB för el-& styrutrustningen. Projektet består av Bränslemottagning i tippficka, bränsletransportsystem, två fastbränslepannor på 3 MW vardera, elektrofilter och askhantering. Styrning av fjärrvärmevatten från pannorna sker via värmeväxlare. Den nya panncentralen kommer att samköras med en elpanna och en värmepump. Autopro utför konstruktion, […]