Styrning av två träpulvereldade, 50 MW hetvattenpannor

Autopro Sverige AB anlitas av Petrokraft AB för att programmera styrutrustningen vid konvertering av gas/oljeeldade pannor för Göteborg Energi. Petrokraft och NCC bygger om Rya värmeverk i Göteborg. Ombyggnaden innebär att de två, gas/oljeeldade, hetvattenpannorna på 50 MW fortsättningsvis kommer att eldas med träpulver/naturgas. Hela projektet omfattar, Bränslemottagning (pellets) med tippficka, lagringssilo och transportörer. Maskinhus […]